Başvuru Esasları

* Başvurular, ilanda belirtilen tarihler arasında Üniversite web sayfasından online olarak yapılır. Adaylar başvuru için gerekli belgeleri online başvuru sistemine yükleyeceklerdir.  

* Başvuru belgelerinden herhangi biri eksik olan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

* Lise bitirme sınavları statüsünde olan sınavlar süresiz geçerli olup, üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavlar 2 (iki) yıl geçerlidir.

* 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında Üniversitemize kayıt yaptıran adaylar, ek yerleştirme başvurusunda bulunamazlar.

*Adaylar başvuru süresi içinde http://yos.ahi evran.edu.tr adresinde Aday İşlemleri Hesabına girerek Sınav Başvuru Formunu çevrimiçi (online) olarak dikkatle doldurmaları gerekir.

*Aday başvuru formuna girilecek bilgilerdeki yanlışlıklardan doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaylara aittir. Formun kimlik ile ilgili bilgi alanlarına, adayın pasaportundaki kimlik bilgileri değiştirilmeden, kısaltma yapılmadan girilmelidir.

*Aday başvuru formunda istenilen e-posta, adayın kendisine ait olmalı ve her aday yalnız bir e-posta kullanmalıdır. Bu e-posta ile başka adaylar adına yazışma/işlem yapılmamalıdır.

*Aday başvuru formunda Mali Gelir Tablosu doldurulması unutulmamalıdır.

Başvuru için Gerekli Belgeler

a) Lise  diploması veya lise diplomasını almamış olan adayların mezun olacakları tarihi gösteren öğrenimini görmekte olduğu  ortaöğretim kurumu tarafından verilen resmi bir belge ve Türkçe veya İngilizce'ye çevrilmiş noter onaylı örneği,
Sınav sonuç belgesi olarak kullanılan diplomalar için, Denklik Belgesi ya da Apostil Mühürüne taraf olan ülkeler için Apostil Mühürü, taraf olmayan ülkeler içinse Dış İşleri Bakanlığı onayı gerekmektedir. (Dış İşleri Bakanlığı onayı belgenin arka yüzüne yapılmış ise tüm adayların belgelerini onay görünür şekilde sisteme yüklemeleri gerekmektedir.)

b)  Transkript ve  Türkçe veya İngilizce'ye çevrilmiş noter onaylı örneği,

c) Pasaport örneği,

ç) 1 adet vesikalık fotoğraf,

d) Sınav sonuç belgesi ve Türkçe veya İngilizce'ye çevrilmiş onaylı örneği,
Yurtdışından alınan tüm sınav sonuç belgelerinde;
Apostil Mühürüne taraf olan ülkeler için Apostil Mühürü, taraf olmayan ülkeler içinse Dış İşleri Bakanlığı onayı gerekmektedir. (Dış İşleri Bakanlığı onayı belgenin arka yüzüne yapılmış ise tüm adayların belgelerini onay görünür şekilde sisteme yüklemeleri gerekmektedir.)

e)  Doğumla  Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının aldığı 5203 sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge 
Bu konu ile ilgili olarak incelecek sayfalar: http://www.mfa.gov.tr/mavi-kart-_eski-pembe-kart_-uygulamasi-.tr.mfa
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2009/06/20090612-1.htm ) 

f) Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C vatandaşlığına geçen çift uyruklulardan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

g) Çift isim sahibi adaylar için “İsim Denklik Belgesi”

h) Eğitim-öğrenim süre boyunca hayatını sağlayabileceğine dair beyanını gösterir   Mali Gelir Tablosu ( Örneği Aday İşlemleri Bölümünden İndirilebilir )

Olusturulma Tarihi:2020-07-09 09:57:03
Guncelleme Tarihi: 2020-07-09 09:57:03