AHİYÖS’te Temel Öğrenme Becerileri Testi uygulanacaktır. Temel Öğrenme Becerileri Testi 80 sorudan oluşmakta olup, adayların soyut düşünme güçlerini ölçmeyi amaçlayan sorular ile IQ, matematik ve geometri sorularından oluşmaktadır
• Temel Öğrenme Becerileri Testi sınav süresi 135 dakikadır.

Olusturulma Tarihi:2020-07-09 10:07:43
Guncelleme Tarihi: 2020-07-09 10:07:43